Kyoudo Mutsuki

Also going to the Chuunin Exams

Description:
Bio:

Kyoudo Mutsuki

Briar Village BriarVillageGM